EUSKERA | CASTELLANO

Egitekoa

HIRU SORTZE-HELBURU

  • Etxebizitza duin eta egokia izateko giza-eskubidea sustatu eta garatzea.

  • Etxebizitza izateko giza-eskubidea bermatzeko moduko gela eta egoitza baliabideak sortzea.

  • Gizarte-bazterkeria, langabezia, gaixotasun edo krisi ekonomikoaren ondorioz etxea galtzeko arriskuan dauden pertsona eta familiei laguntzera bideratutako estrategia eta jarduerak bultzatzea.

SEI HELBURU

  • Egoitza-baliabideak ematea.

  • Egoitza arloko prekarietate egoerei arreta ematea.

  • Familien gainzorpetzearen edo baliabide faltaren ondorioz etxebizitza mantentzeko dauden zailtasunak konpontzea.

  • Gizarte arloan eta harremanei eta oinarrizko eskubideei dagokienez laguntza ematea.

  • Etxebizitzaren birgaitze arloan jarduera-ildo bat garatzea.

  • Etxebizitza arloan sentsibilizatzea eta salaketa soziala egitea.